Děti se registrovaly a procházely jednotlivými stanovišti ve čtyřhodinovém odpoledni. Plnily úkoly, které musejí řešit během běžného života – například dodržovat dopravní předpisy nebo znát základy První pomoci. V zábavném odpoledni plném her a soutěží se představili nejenom zástupci Besipu, Městské policie, ČsČK, Máchovy knihovny a jiných spoluorganizátorů, ale děti se mohly zabavit i při malování na obličej, mohly si vyslechnout jak pečovat o zvířátka, projet se na koni nebo se procvičit na lezecké stěně. Na závěr byly odměněni pestrým výběrem užitečných pomůcek a drobným občerstvením. Podle hlavní organizátorky Ireny Vodičkové se zúčastnilo 198 dětí převážně s rodiči Děti se registrovaly a procházely jedve čtyřhodinovém odpoledni, kterému dokonce přálo i počasí.

Další akcí se hnutí představilo 23. září na Mírovém náměstí, kde v rámci Týdne udržitelného rozvoje prezentovaly některé vybrané obory, důležité pro zdravý rozvoj nejenom okresního města.

 

Ivan Sobotka