„Principy svobody si musíme připomínat neustále. Naše republika zažila úspěšná období i zlé časy, které lidé zvládli díky vzájemné podpoře a soudržnosti. Společně překonali války, krize i totalitní režimy. Věřím, že složitou dobu, kterou prožíváme právě nyní, společně zvládneme po vzoru našich předků i my,“ zahájil starosta Ladislav Chlupáč program, jehož poselstvím byla naděje a víra v lepší dny. Vratislav Baudler jako zástupce iniciativy Liťák si pomáhá pak zmínil konkrétní formy pomoci lidem, které jsme byli svědky v první vlně korona krize a jež nadále různými formami pokračuje.

Program probíhal bez účasti veřejnosti. Lidé mohli sledovat živý přenos z tržnice na facebookových stránkách města Litoměřice Srdcem a Litoměřicko 24. Děti pobavila pohádka v podání Sváťova dividla, dospělé potěšily písně v podání litoměřického kvarteta 4TETy. Historické události na Litoměřicku svými vstupy připomněl v rozhovoru s moderátorem akce Lukášem Fílou historik a radní města Filip Hrbek.

Program vrcholil příchodem prezidenta Tomáše Garriqua Masaryka, kterého opět věrohodně ztvárnil Zdeněk Vlček. Připomněl myšlenky prvního československého prezidenta, neboť platnost mnohých z nich přetrvává dodnes.

Eva Břeňová, Město Litoměřice

close Podium, kde moderátor akce Lukáš Fíla hovořil v živém vysílání na téma historie státu s historikem a radním města Filipem Hrbkem, rámovala exteriérová výstava připomínající dějiny města, jež loni oslavilo 800 let. info Zdroj: Město Litoměřice zoom_in