Na patnácti stanovištích se školákům věnovali kromě policistů i zástupci Oblastního spolku Českého červeného kříže Litoměřice, Hasičského záchranného sboru Litoměřice, Kontaktního centra Litoměřice, Městské policie Litoměřice, litoměřické autoškoly Tománek, sebeobranného systému Krav Maga a Tyflocentra.

Na stanovišti autoškoly Tománek se mladí lidé dozvěděli základní informace o podmínkách pro získání řidičských průkazů na motocykl či automobil, informace o bezpečném pohybu v dopravním prostředí a také důležité informace o viditelnosti a ochranných prvcích.

Na stanovišti K-centra si žáci připomněli škodlivost drog a rizika spojená s jejich užíváním. Své zaměstnání žákům přiblížili strážníci na stanovišti městské policie. Neméně zajímavé bylo stanoviště první pomoci s praktickou ukázkou ošetření zraněné osoby. Důležité a zajímavé bylo také stanoviště hasičů, a jak se bránit útočníkům ukázalo žákům stanoviště Krav Maga. Velmi zajímavá byla prezentace Tyflocentra, které dětem přiblížilo život lidí s handicapem a jejich zapojení do volnočasových a sportovních aktivit.

Činnost policie žákům přiblížilo stanoviště “dopravky“, kde si mohli vyzkoušet, jaké to je usednout za volant policejního vozidla a prohlédnout si ukázku výstroje a výzbroje. Zde mohli také účastníci akce získat informace o podmínkách přijetí a průběhu přijímacího řízení k Policii České republiky.

Velkému zájmu se těšil kriminalistický technik s ukázkou zajišťování stop na místě činu. Tvořila se zde dokonce fronta, neboť bonusem tohoto stanoviště bylo, že si mohli všichni na památku odnést kartičku s otisky svých prstů.

Na dalším policejním stanovišti měli všichni účastníci možnost vyzkoušet si fyzické testy, které musí zvládnout zájemci o práci u policie.

Speciální pořádková jednotka pak byla bonusovým stanovištěm, neboť prezentovala svou bohatou výzbrojí a výstrojí, speciálním vozidlem a terénní čtyřkolkou používanou především v členitém a hůře přístupném terénu.

Na stanovišti poříčních policistů si žáci mohli prohlédnout policejní plavidlo a byli zde informováni o rizicích při pobytu u vody a na vodě. Obdrželi také informační letáčky s touto problematikou. Více o bezpečnostním a preventivním opatření k bezpečnému pobytu u vody informuje tisková zpráva PP.

Třešničkou na dortu pak byla ukázka policejních psovodů. Ti se svými čtyřnohými  „parťáky“ nejprve předvedli poslušnost a poté následovalo oblíbené zadržení nebezpečného pachatele, které sklidilo velký potlesk všech přítomných.

Akce se zúčastnilo téměř 300 žáků a každý z nich si kromě důležitých informací odnesl na památku také drobnou pozornost.

Souběžně s touto akcí probíhalo na výstavišti soutěžní klání litoměřických hasičů ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Pro účastníky „Karambolu“ to byl další bonus navíc, neboť mohli shlédnout opravdu zajímavé ukázky.

Na závěr mohli všichni účastníci pobýt také u stánku s občerstvením, kde pro ně bylo připraveno něco dobrého k zakousnutí. Preventivní projekt Policie ČR se uskutečnil za velké podpory města Litoměřice, za poskytnutí perfektního servisu a zázemí patří velký dík rovněž vedení litoměřického výstaviště.

Pavla Kofrová
Policie ČR