Provozní doba sběrného místa (Sokolovna):
pondělí 9:00 – 11:30
středa 9:00 – 11:30 a 14:30 – 17:00,
sobota 8:00 – 13:00

Provozní doba sběrného místa bioodpadu (na pozemku u čistírny odpadních vod):
pondělí 14:30 – 17:00,
středa 16:00 – 17:00 a sobota 9:00 – 12:00.

Nově nainstalovaná informační tabule.
FOTO: Děti se díky informační tabuli dozví více o vzniku své školy