Karel Reiner v písních –romanovská, tichý, hrubý
Kdy: 26. leden 2023, od 16 hodin
Kde: kinosál Muzea ghetta, Komenského 148, Terezín

Koncert ztracených písní na motivy hudby od Karla Reinera z cyklu Květovaný kůň. Akce se koná v předvečer Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. leden)

Pocta Bedrníkovi aneb modrá krev v protinacistickém odboji
Kdy: 7. únor 2023, od 15 hodin
Kde: setkání účastníků v prostoru za tzv. Pražskou branou Malé pevnosti

V pondělí 7. února 2022, v den 78. výročí popravy Zdeňka Bořka-Dohalského, proběhne v prostorách Památníku Terezín pietní akt a následně komponovaný pořad, který přiblíží osudy hraběte a novináře Dohalskéhoa jeho rodiny spolu s činností některých dalších novinářů, kteří byli za své přesvědčení během nacistické okupace perzekvováni a prošli Terezínem (K. H. Klíma, Karel Poláček, Ferdinand Peroutka …)

Program:
15:00 setkání účastníků v prostoru za tzv. Pražskou branou Malé pevnosti  a společný přechod na bývalé popraviště, kde proběhne položení květin
16:00 v předsálí kina Malé pevnosti pohovoří o životním příběhu Zdeňka Bořka-Dohalského a dalších osobností z řad novinářů aristokracie historik Zdeněk Hazdra, hudební vystoupení v režii Českého noneta
17:30  zakončení vzpomínky

Záštitu nad konáním akce mají: Ladislav Chlupáč - senátor Senátu Parlamentu ČR za Litoměřicko a Slánsko, a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pořad je zároveň součástí mimořádné koncertní řady Plzeňské filharmonie pod názvem Historické reflexe pod záštitou ministra kultury ČR Martin Baxy.

Filmový festival za hradby: Daleká cesta
Kdy: 21. únor 2023, od 17 hodin
Kde: Kinisál Muzea ghetta
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 1948, film trvá 108 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo
Mladá židovská lékařka se na počátku okupace provdá za „rasově čistého" českého kolegu, aby si zachránila život. Její rodiče se však už nepodaří zachránit, jsou zavlečeni s prvními transporty lidí do terezínského ghetta. Film Daleká cesta natočil slavný divadelní režisér Alfréd Radok. Film se promítal jen krátce v mimopražských kinech, v době nastupující totality se nesetkal s přízní tehdejších schvalovacích orgánů a byl proto uložen do archivu. O to větší úspěch však měl v zahraničí, sklízel nadšené ohlasy po celé Evropě i Americe. Televizní premiéru měl film až v roce 1991.
Filmová balada vyniká moderní střihovou skladbou, expresionistickým obrazovým pojetím kameramana Josefa Střechy a znepokojivou hudbou Jiřího Sternwalda. Mimořádně působivé drama neztratilo ani po letech svůj silný emotivní náboj. Zaujme i netradičním hereckým obsazením a vynikajícími hereckými výkony Blanky Waleské, Otomara Krejči, Zdeňky Baldové a Eduarda Kohouta.

Jom Ha-Šoa
Kdy: 17. duben 2023 od 14 hodin
Kde: dvůr před modlitebnou – Dlouhá 17, Terezín

Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky „Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si prostřednictvím vzpomínkových obřadů připomínáme památku obětí holocaustu. Pro tento pietní den byl stanoven termín, kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském ghettu (19. 4. - 16. 5. 1943) a podle pohyblivého židovského kalendáře připadá na 27. den měsíce nisanu. V Izraeli je tento den státním svátkem. V případě nepříznivého počasí proběhne vzpomínková akce v půdním divadle bývalých Magdeburských kasáren na adrese Tyršova 207, Terezín.

Filmový festival za hradby: Musíme si pomáhat
Kdy: 25. duben 2023 pd 17 hodin
Kde: Kinosál Muzea ghetta
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 2000, film trvá 120 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo Snímek Jana Hřebejka a Petra Jarchovského se odehrává za druhé světové války a pomocí malých lidských osudů dává konkrétní obsah pojmům hrdinství i zbabělost. Bezdětní manželé Čížkovi (A. Šišková a B. Polívka) se rozhodnou v roce 1943 ukrývat v tajné spíži svého bytu židovského uprchlíka Davida Wienera, syna Čížkova bývalého zaměstnavatele. Čížek si uvědomuje nebezpečí, do něhož přivedl svou domácnost i sousedy, avšak pomoc bližnímu v nouzi považuje za samozřejmou věc. Zároveň ale jako značně nehrdinský hrdina umírá strachy. Jeho osobní situaci značně zkomplikuje blížící se konec války, kdy mu hrozí nebezpečí jak ze strany Němců, tak i „poctivých“ českých spoluobčanů… 

Výročí poslední popravy v malé pevnosti
Kdy: 2. květen 2023

3 dny před útěkem nacistů z Terezína, 2. května 1945, se odehrála na rozkaz K. H. Franka poprava 52 vězňů, byla to poslední a zároveň také největší poprava v historii Malé pevnosti. Položení věnců na bývalé popraviště v Malé pevnosti a na Národní hřbitov.

Terezínská tryzna 2023
Kdy: 21. květen 2023 od 10 hodin
Kde: Národní hřbitov před Malou pevností

Vzpomínková akce k uctění obětí nacistické perzekuce, konaná u příležitosti 78. výročí osvobození. Do doby odchodu delegací na Národní hřbitov (cca do 10:30 hod.) je Malá pevnost pro veřejnost uzavřena. Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu Památníku Terezín.

Koncert akademie vídeňských filharmoniků
Kdy: 30. květen 2023 od 16 hodin
Kde: V prostorách půdního divadla Magdeburských kasáren

Vzpomínkový koncert akademie jednoho z nejznámějších světových těles vážné hudby na počest tragického osudu 16 členů orchestru Vídeňských filharmoniků, kteří se stali během 2. světové války obětí nacistické perzekuce. 3 z nich byli vězněni v terezínském ghettu, jeden z nich v zde zemřel, další dva byli zavražděni v Osvětimi. Akce pouze pro zvané. 

Literární a výtvarná soutěž památníku terezín - memoriál hany greenfieldové
Kdy: 15.červen 2023 od 13 hodin
Kde:V kinosíle Muzea ghetta

Slavnostní vyhlášení výsledků XXIX. ročníku literární a XXVII. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové. Doprovodný kulturní program a přehlídka vítězných prací.

Pietní akt u příležitosti 73. výročí popravy Milady Horákové
Kdy: 27. červen 2023 od 10 hodin
Kde: V pamětní síni v bývalém Krankenrevíru, Malá pevnost Terezín

Milada Horáková byla československá politička popravená za údajné spiknutí a velezradu během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Byla jedinou ženou popravenou během těchto procesů. Kvůli neústupnosti při procesu se stala symbolem odporu proti vládnoucí komunistické straně.

Filmový festival za hradby: Poslední motýl
Kdy: 28. červen 2023 od 8:30, 11:00 a 17:00
Kde: V kinosále Muzea Ghetta
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 1990 pro školy a veřejnost, film trvá 109 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo
Paříž, druhá světová válka. Francouzský mim Antoine Moreau je zatčen gestapem. Jeho milenka spolupracovala s protinacistickým odbojem, čehož chtějí jednotky SS využít k tomu, aby se v židovském ghettu podílel na kruté komedii. Dostane za úkol připravit dětské divadelní představení, které by inspekční delegaci Mezinárodního červeného kříže přesvědčilo o spokojenosti a štěstí života v ghettu. Moreau se však dokáže vzepřít nechutné objednávce a pojme inscenovanou hru O perníkové chaloupce jako podobenství o skutečnosti, jež měla být utajena. Film režiséra Karla Kachyni, natočený v mezinárodní koprodukci (hlavní roli ztělesnil Tom Courtenay), se pokusil vylíčit sílu svědomí: ani nátlak a hrozby nepřimějí čestného umělce, ale se zpronevěřil svým zásadám. Pantomimické kreace vedl Boris Hybner.

Tryzna Keveravot
Kdy: 10. září 2023 od 11 hodin
Kde: V krematorii na Židovském hřbitově

Vzpomínková akce k uctění židovských obětí nacistické genocidy v českých zemích.

Filmový festival za hradby: Všichni moji blízcí
Kdy:19. září 2023 od 17 hodin
Kde: V kinosále Muzea ghetta
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 1999, film trvá 91 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo
Příběh začíná v říjnu 1938, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody. Na pozadí historických událostí sleduje osud rodiny okresního doktora Jakuba Silbersteina, veselého optimistického člověka, který nikdy neztrácel humor a naději v lepší zítřek, protože věřil, že slušnost a poctivost vždy zvítězí. Po mnichovské zradě však přichází doba, kdy tyto hodnoty přestávají platit. Členové židovské rodiny Silbersteinových stojí před rozhodnutím, zda mají před německým fašismem uprchnout, nebo zůstat v zemi, s níž jsou životně spjati. Teprve bratrův tragický osud přinutí váhajícího otce, aby se v posledním okamžiku rozhodl využít mise sira Nicholase Wintona k zařazení syna Davida do posledního transportu odjíždějícího z okupované Prahy do Anglie 31. srpna 1939…

Filmový festival za hradby: Zapomenuté transporty do lotyšska
Kdy: 24. říjen 2023 od 17:00
Kde: V kinosále Muzea ghetta
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 2007, film trvá 85 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo
Dokument historika Lukáše Přibyla Zapomenuté transporty do Lotyšska je prvním dílem čtyřdílného cyklu. Staví vedle sebe „život“ v židovském ghettu v Rize a hraniční individualismus mužů v pracovním táboře Salaspils. V Rize se deportované rodiny snažily o soudržnost a o alespoň zdání „normálnosti“. Smrt byla sice všudypřítomná, ale obyvatelům nechyběla pospolitost a vzájemná pomoc. V Salaspilsu panovaly nelidské podmínky. Každý se zde s osudem bil sám za sebe. Mnoho mužů často padlo za oběť výstražné kulce nebo oprátce, pokud je nezahubily gangréna, podvýživa či mráz. Bez riskování se však nedalo přežít nikde. Lidé z transportu do Lotyšska putovali po zrušení ghetta v Rize a tábora v Salaspilsu přes tábor Kaiserwald do dalších koncentráků v Evropě. Ze tří tisíců deportovaných se po nejrůznějších útrapách konce války dočkalo sto dvacet devět židů.

Filmový festival za hradby: Vyšší princip
Kdy: 28. listopad 2023 od 17 hodin
Kde: V kinosále Malé pevnosti
Za kolik: Zdarma

Veřejné promítání filmu z roku 1960, film trvá 102 minut, na začátku zazní cca 15 min. úvodní slovo
Slavný film režiséra Jiřího Krejčíka o zradě, kolaboraci a především o morální odpovědnosti jednotlivce, se odehrává na malém městě v době začínající heydrichiády. Sledujeme osud tří nevinných maturantů, kteří se stanou obětí msty, jež v dané době nemůže mít jiné, než tragické vyústění.
 

Výstavy

7 v říjnu
Kdy: 15. září – 28. únor 2023
Kde: předsálí kina Malé pevnosti

Výtvarná výstava umělecké skupiny mladé generace českých umělců, která během svého krátkodobého působení v letech 1939 – 1941 reagovala na začínající válku. Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan Rafael Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdenek Seydl.

Architekti pro muzeum ghetta terezín - Návrhy z architektonické soutěže na novou expozici muzea ghetta
Kdy: 8. prosinec 2022 – 28. únor 2023
Kde: Předsálí kina Muzea ghetta

Dokumentární výstava vybraných návrhů na novou expozici Muzea ghetta.

Quidooppenheim
Kdy: 9. březen – 12. červen 2023
Kde:  Předsálí kina Muzea ghetta
Vernisáž: 9. března 2023 ve 14 hodin

Výtvarná výstava významného lucemburského malíře.

Dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák
Kdy: 16. březen 2023 – 31. květen 2023
Kde: Předsálí kina Malé pevnosti

Dokumentární výstava Památníku koncentračního táboraFlossenbürg o osudech 15 československých vězňů a vězeňkyň z celkového počtu asi 4.500, kteří byli vězněni ve Flossenbürgu.

Martin Janíček
Kdy: 13. duben – 16. červen 2023
Kde: Výstavní cela 41 IV. dvora Malé pevnosti
Vernisáž:  13. dubna 2023 ve 14 hodin

Výstava soch.

Jiřík Kubový 
Kdy: 13. duben – 16. červen 2023
Kde: Výstavní cela 42 IV. dvora Malé pevnost
Vernisáž: 13. dubna 2023 ve 14 hodin

Výtvarná výstava.

Projekt Miklík
Kdy: 8. červen – 31. srpen 2023
Kde: Předsálí kina Malé pevnosti
Vernisáž: 8. června 2023 ve 14 hodin

Výtvarně – dokumentární výstava.

Výstava děl zaslaných do výtvarné soutěže pt – Memoriálu Hany Greenfieldové
Kdy: 15. červen -  31. srpen 2023
Kde:  Předsálí kina Muzea ghetta

Výtvarná výstava – díla, zaslaná do XXVI. ročníku výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Václav Špale
Kdy: 22. červen – 31. říjen 2023
Kde: výstavní cely IV. dvora Malé pevnosti
Vernisáž: 22. června 2023 ve 14 hodin

Výtvarná výstava.

Arnold Peterweisz - Kubínčan
Kdy: 7. září – 31. listopad 2023
Kde: Předsálí kina Muzea ghetta
Vernisáž: 7. září 2023 ve 14 hodin

Výtvarná výstava. 31 dosud neznámých prací slovenského malíře židovského původu, v roce 1944 byl pravděpodobně zavražděn v Osvětimi nebo Sachsenhausenu.

Jiří Winter Neprakta
Kdy: 14. září – 30. listopad 2023
Kde: předsálí kina Malé pevnosti
Vernisáž: 14. září 2023 ve 14 hodin

Výtvarně - dokumentární výstava o smutné a méně známe části života známého českého kreslíře a humoristy Jiřího Wintera Neprakty.

Jiří Korec
Kdy: 14. prosinec 2023 – 28. únor 2024
Kde: předsálí kina Malé pevnosti
Vernisáž: 14. prosince 2023 ve 14 hodin

Výstava soch.