Jedná se o malé robo-broučky, se kterými děti pohybovaly na barevných plochách dle pokynů instruktora. Děti si zábavnou formou vyzkoušely krokování, jednoduché počty, orientaci v prostoru a procvičily si svou představivost. Velká pochvala patří panu Salaiovi z Domu dětí a mládeže Rozmarýn za velkou trpělivost při práci s dětmi. Cíl – podpořit informativní myšlení u nejmenších dětí tak byl splněn.

H. Petrovičová