Také letos se věřící i laici sejdou ke společné oslavě jednoho z nejvýznamnějších mariánských svátků. Celodenní sváteční program se odehraje v kostele Zvěstování Panny Marie i v dalších objektech galerie v centru města. „Slavnost má široké veřejnosti připomenout zasvěcení impozantního barokního kostela, nepřehlédnutelné dominanty města, a zároveň zpřístupnit prostory této významné kulturní památky výjimečně i mimo letní výstavní akce,“ uvedla ředitelka galerie, Dana Veselská.

Program Poutní slavnosti zahájí v 10:00 poutní mše svatá, po níž bude slavnostně vyzdobený kostel přístupný veřejnosti. V odpoledních hodinách, od 13 do 16 hodin, nabídne galerie dětskou tvořivou dílnu v Muzeu insitního umění. Celodenní sváteční program vyvrcholí v 17 hodin benefičním koncertem „Sedm dní na Karlově univerzitě“, který představí přední mužský pěvecký sbor Schola Gregoriana Pragensis.

Všichni poutníci účastnící se poutní mše svaté obdrží pamětní poutní obrázek, který je v sobotu 25. března volnou vstupenkou do Diecézního muzea v Litoměřicích, do stálé expozice Gotika i na dětskou tvořivou dílnu v Muzeu insitního umění. Vstupné na všechny akce Poutní slavnosti je dobrovolné, výtěžek bude věnován na projekt Revitalizace kostela Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích, jehož smyslem a cílem je postupná obnova a péče o zachování této výjimečné kulturní památky.

Přispět na transparentní účet veřejné sbírky 6131854329/0800 můžete i vy. Poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně podpořil svou dotací také Státní fond kultury ČR.

Barbora Klipcová
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích