Stanoviště policie nabízelo mladým lidem ukázku dopravních prostředků a výstroj a výzbroj policistů. Přítomen byl kriminalistický technik, který mládež seznamoval s různými druhy stop a jejich zajišťováním na místě trestného činu. Dopravní policista zase přiblížil mladým lidem svou činnost a předvedl radar, služební vozidlo a další pomůcky.

Hlídkoví policisté také neušli pozornosti přítomných, neboť si zde bylo možno vyzkoušet ochranné pomůcky jako přilbu, neprůstřelnou vestu nebo si vyzkoušet přístroj na zjišťování alkoholu v dechu.

Ve středu 1. listopadu se v Čajovně Hóra v Litoměřicích setkali příznivci německého jazyka na mimořádném Deutschklubu s překvapením.
Deutschklub s překvapením vynesl rekordních téměř pět tisíc korun

Na dalším stanovišti se pak mohli účastníci akce dozvědět, jaké jsou podmínky přijetí k policii a jaké jsou možnosti uplatnění u PČR.

Toto stanoviště nabízelo také informace k náborové kampani a různé prezentační materiály. Návštěvníkům akce, kteří projevili zájem o práci u policie, byly poskytnuty bližší informace o policejní práci, možnostech uplatnění a podmínkách přijetí.

Pavla Kofrová
KŘP Ústeckého kraje