Obrovské prostory bývalého vápencového lomu z 19. století byly přebudovány v roce 1944 na nacistickou továrnu. Tyto štoly jsou potenciálním místem v 70. letech minulého století v pátrání StB. Prostory po válce jsou vydrancované sovětskou armádou, následně ČSA provedla průzkum.

Prostory mají tři části. V RI se po válce pokračovalo v těžbě vápence až do roku 1963. RII byl v prosinci 1945 zavalen. V roce 1963 zde vzniklo úložiště. RIII byl uzavřen.

Prostory RI jsou největší a až do roku 1965 byly volně průchozí, o čemž svědčí mnoho písemností. V tomto roce provedla skupina tří vojáků průzkum a z nalezených dokumentů připomněla jeho smutný válečný osud.

Průzkum amatérského badatele Tomáše Rotbauera v nepřístupné levé části podzemní nacistické továrny Richard
Badatel vstoupil do nepřístupné části podzemní továrny Richard. Zlato tam není

Znovu se Richard stává místem záhad při akci StB nazvané Neptun. Když už ovšem v té době vznikají odstřely celé levé části RI, ty jsou dokončeny v roce 1970. Kdo a proč provedl tyto odstřely, se do dnešních dnů nepodařilo zjistit.

Od roku 1984 až 1990 agent Georg z StB dále rozšiřoval mystifikaci průzkumu oblastí, které byly zcela prokazatelně do roku 1965 přístupné.

Zkoumáním archivních materiálů a starých map se mi podařilo prokázat, že jsou jen dvě místa, která byla na konci války Němci odstřelena. V nedávné době jsem obdržel písemnosti, které dodnes nejsou uložené v žádném archivu a ani StB je neměla k dispozici.

Tímto bych chtěl požádat možné pamětníky o oživení tajemství uzavření levé části Richardu I.

Tomáš Rotbauer