Chtěl bych se s vámi podělit o skutečnosti, se kterými jsem se setkal na Odboru dopravy a silničního hospodářství při MěÚ Litoměřice, který sídlí v Topolčanské ulici. Věřím, že každý motorista z našeho okresu tuto instituci zná. Co je zde podstatné, že jsem se zde setkal s velkou ochotou a úslužností tamních referentek, se kterými jsem jednal, aniž bych pocítil jakoukoli nevoli, se kterou se v dnešní době dost často setkávám na různých institucích, které jsem oslovil či konkrétně jednal.

Pro mě je v současné době radost, že jsem našel instituci, kde jsou příjemní lidé, navíc v čele s vedoucím odboru panem Janem Jakubem, vedoucí referátu paní Ivanou Zapadlovou či referentkami Věrou Vašutovou, Alenou Prochovou, Šárkou Sedlmayerovou a Jiřinou Novotnou.

Navíc se musím zmínit o skutečnosti, že za dobu, co jsem v Topolčanské nebyl, se zde dost věcí viditelně změnilo k lepšímu. Stačí, že při vstupu do budovy každého osloví obrázky, které sem vložil pan Petr Herman, za přispění pana starosty Ladislava Chlupáče, který tím rovněž projevil zájem o reprezentaci této dost podstatné instituce.

Přesto se musím zmínit o dost vážné situaci, která se udála za mé přítomnosti v projednávání záležitosti kolem mého řidičského průkazu. Telefon, když volající po sdělení referentky, že jeho řidičský průkaz dosud nedošel, počal zvýšeným hlasem nadávat, že jej potřebuje a navíc počastoval referentku nepublikovatelným oslovením s odkazem, že jsou mu prováděny naschvály, když při upozornění nezaplatil poplatek ve výši 700 korun, aby jej mohl získat do 5ti dnů.

Základní škola Boženy Němcové, Litoměřice
Základní škola Boženy Němcové v Litoměřicích zve na dny otevřených dveří

Dívčina slzy v očích, snad že jsem byl přítomen, když opravdu nemá nikde dovolání, aby tihle neurvalci pochopili, že tyhle referentky nejsou těmi žábami na prameni, že by jim měly dělat naschvály.

Tady jsou nastavené limity státem, dle kterých se tihle lidé musí řídit, a proto by to měli chápat všichni, kteří mají své problémy, se kterými se musí obracet na tuto instituci.

A přitom se nestávalo to, co je v dnešní době jaksi „podivnou samozřejmostí“! Když byť na jakémkoli úřadě budu hrubý s pocitem, že jsem geroj, který nectí slušnost a zákony, když není po jeho … Tohle je mimo logiku a slušnost!

Vážení, je zde podstatná věc, že tyto administrativní práce, vykonávané na jakémkoli úřadě je de facto služba lidem! Co je pro mě a nejen pro mě hmatatelné? Fakt, že tuto práci tihle referenti odvádějí poctivě a dobře, protože nemají potřebu si nechat nadávat od hulvátů, kteří nepochopí či pochopit nechtějí, že je zde časový limit pro možnost zajištění požadovaných záležitostí, protože ani tito referenti nemají zájem si tyto záležitosti skladovat. Vždy je v jejich případě fakt mít čistý stůl, právě v rámci dobře vykonané práce.

Pro srovnání jen pár čísel, aby každý občan pochopil agendu na tomto odboru, spojenou s nutnými pracovními úkony, jako je zhotovení fotografie, korekce v počítači a zajištěné odeslán. Takže v registru odboru je celkem 47 000 řidičů, za rok 2021 byla provedena výměna řidičských průkazů v počtu 4 000 kusů. Co se dá kvitovat, že u profi řidičů nejsou žádné problémy, když si tito průběžně nechávají tyto průkazy vyměnit. Proto odbor věří, že občané, kteří mají nutnost výměny ŘP, nebudou tuto výměnu ponechávat na poslední chvíli, když je zde navíc možnost již tři měsíce před skončením platnosti ŘP si o výměnu zažádat. Tohle je myslím dost podstatná a navíc dobrá informace pro všechny.

Karel Popper