První úplněk byl šestkový, druhý byl devítkový. Přesně uprostřed, tedy 16. října, byl měsíc ve fázi NOV. Součet všech čísel datumů obou úplňků a NOVu je 27 a toto číslo dává v součtu devítku. O čísle 27 jsme již četli v předešlých článcích.

Číslo 27.
Pavel Hlušička: Letošnímu roku dominuje šestka. Minulému víkendu číslo 27

Díky těmto souvislostem byl letošní říjen velice dramatický. Magická devítka se nám ukazuje i v mezinárodní politice. Prezidentské volby v USA proběhnou v úterý 3.11.2020, v součtu je to devítka. Donald Trump je 45. prezident, což zase v součtu dává devítku. Pokud se ještě vrátíme k Jaroslavu Kuberovi, o kterém jsme četli v minulém článku, tak státní smutek na uctění jeho památky byl 3.2.2020, tedy na devítkové datum.

Letos nás čeká ještě jeden devítkový úplněk a to hned 30. listopadu. Přiložené fotografie jsou pořízeny v době druhého říjnového úplňku 2020 u menhiru v Klobukách. V 17 hodin bylo na východě zataženo, ale postupně se začalo od jihu vyjasňovat, až se v 18:30 úplněk ukázal v plné kráse. Další fotografie jsou ze zříceniny hradu v Žerotíně z ledna 2019 a symbolizují světlo a temnotu. Duha nad obcí Ředhošť se ukázala na letošní 1. máj. Pokud se jedná o světlo a temnotu, tak naše společnost se v současné nepřehledné době nachází ve fázi husté temnoty.

Jaroslav Kubera.
Vzpomínka na Jaroslava Kuberu: Dominují devítky

Nikdo z nás v tuto chvíli nedokáže odhadnout, jaký bude další vývoj situace. Nicméně je potřeba zůstat aktivní ve všech ohledech a ono se to světlo dříve či později ukáže. Jaký bude listopad 2020, závisí jen na nás samotných, na našem postoji k dané situaci. I když nyní cítíme nejistotu a vnímáme celospolečenskou temnotu, tak na konci listopadu, na devítkové datum, můžeme zažít vítězné završení, zakončení, naplnění a zároveň nový začátek.

Pavel Hlušička