Greta má Aspergerův syndrom, tedy poruchu autistického spektra (PAS). Běžný člověk může jen spekulovat o tom, kdo dobrodružnou cestu Grety financoval a kdo ji vyslal, aby pronesla na půdě OSN historický ohnivý projev. Greta po své úspěšné cestě utichla a vrátila se do „normálu“. Přesto byl její výkon pozoruhodný, protože mnohdy právě člověk s PAS dokáže správně pojmenovat situaci a ponořit se do hloubky problému.

Když se vrátíme zpátky do reality tohoto světa, tak z hlediska historie svět směřuje z bodu A do bodu B. My, jakožto jednotlivci či skupiny lidí, můžeme hodně ovlivnit a změnit, avšak měli bychom mít na mysli, že nemáme takovou moc, abychom zabránili světu dojít do onoho bodu B. Svět do tohoto bodu dojde, ale my nevíme, kdy to bude. Naším úkolem je pouze to, abychom na tento bod byli připraveni a přežili ho.

Současná covidová situace je tady právě proto, abychom se na nadcházející události dokázali připravit a nebyli potom zaskočeni. Při letním uvolnění se většina lidí otřepala a snažila se dohnat to, co zjara zameškala. S příchodem podzimu 2020 se však covidová krize vrátila v plném rozsahu. Otázkou je, zda se jednotliví lidé dokáží skutečně zamyslet nad vážností situace. Druhá covidová krize jako kdyby se snažila říct: „Dostali jste ještě jednu šanci“.

Pavel Hlušička