PÁTEK 24. 09. v 17:00

Stanislav Daniš: Od přírodních cyklů k atomovým hodinám

Již v počátcích lidstva máme doklady o tom, že lidé jsou si vědomi určitých pravidelností v přírodě. Přesto jsou hodiny poměrně mladým vynálezem. Proč lidé potřebovali měřit čas (čím dál tím) přesněji? Jakým způsobem toho dosahovali? Jaké představy o čase měli? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi.

Petr Daniš: Sociální čas

Prožívá společnost jako celek čas stejným způsobem? Mohou jednotlivé její vrstvy zakoušet čas odlišně? Jakou úlohu hraje ve společnosti vztah k minulosti, očekávání v budoucnosti? Na několika příkladech ze sociologie, politologie a historie představíme problémy, které souvisí s fenoménem času.

Lucie Švec Kabrlová