„První věc, kterou udělám po válce, bude…“ Ať už se podobné myšlenky vztahovaly k návratu domů, pořízení si něčeho dlouho odpíraného, studiu, pomstě, opětovnému shledání se s rodinou či kamarády, tak vždy pomáhaly vězňům přečkat těžké časy pobytu v terezínském ghettu, v terezínské Malé pevnosti i na jiných místech, která nacisté využívali k věznění, týrání a vraždění lidí. Naneštěstí i dnes jsou mnozí lidé na různých místech světa navzdory deklarovaným lidským právům internováni a mučeni. A také jim podobné myšlenky určitě pomáhají dožít se dalšího dne.

Lektoři vzdělávacího oddělení Památníku Terezín k letošnímu tématu dodávají: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad následujícími otázkami: Jaká myšlenka by držela při životě Vás, kdybyste byli neprávem uvězněni? Co by Vám pomáhalo přečkat podobná strádání? Co by byla první věc, kterou byste udělali, až byste vyšli na svobodu?“

Tomáš Rotbauer se snaží odhalit celé tajemství podzemní továrny Richard.
Pamětníci, pomozte oživit tajemství uzavření levé části Richardu I

Výtvarné práce musí soutěžící vytvořit v rámci zamyšlení se nad výše uvedenými otázkami a následně je zaslat na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky. Práce musí být vytvořeny rukodělnými technikami, jelikož v případě využití počítačové grafiky a fotografie nejsme schopni ověřit, zda se nejedná o dílo vytvořené umělou inteligencí.

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť z České republiky, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musí být zaslány ve formě elektronických kopií, náhledů či fotografií na e-mailové adresy holubova@pamatnik-terezin.cz nebo kana@pamatnik-terezin.cz nejpozději do 12. dubna 2024.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 6. června 2024 v Terezíně. Výherci získají věcné ceny i peněžní odměnu.

Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání.

Stanislav Lada
Památník Terezín