Připomínání bude směřovat zejména k 24. listopadu, kdy to bude na den přesně 80 let od příjezdu prvního transportu do tehdy nově vzniklého židovského ghetta v Terezíně. Na tento den bychom chtěli širokou veřejnost co nejsrdečněji pozvat na symbolický Pochod živých, který se uskuteční od 16:00 od nádražní budovy v Bohušovicích nad Ohří do Terezína, po stopách tehdejších prvních vězňů terezínského ghetta.

1. – 2 . listopad
Terezínské ghetto a policejní věznice Terezín v represivním systému okupační moci (1940–1945)

Mezinárodní vědecká konference, jejímž cílem bude kromě reflexe dosavadního stavu bádání zejména prezentace nových pramenů, poznatků, přístupů a perspektiv výzkumu. Tematicky se konference zaměří na existenci obou represivních zařízení, která byla ve městě Terezín v letech 1940 a 1941 zřízena, ale i na problematiku nacistické okupační moci a správy v Protektorátu Čechy a Morava, na činnost bezpečnostního aparátu a fungování represivního systému obecně.

Pokud to situace a navazující vládní opatření dovolí, bude jednání probíhat v tzv. půdním divadle v bývalých Magdeburských kasárnách v Terezíně, začátek v 10:00. V případě nepříznivě se vyvíjející pandemické situace jsme připraveni zajistit on-line spojení všech účastníků.

4. listopad
Setkání bývalých vězňů k 80. výročí vzniku ghetta Terezín

U příležitosti 80. výročí vzniku ghetta Terezín pozval Památník Terezín ve spolupráci s Terezínskou iniciativou a Beit Terezín bývalé vězně ghetta tzv. I, II i III generace (přímé přeživší a jejich potomky), spolu s vybranými hosty z řad zřizovatele, tedy Ministerstva kultury ČR, místní i krajské samosprávy, zástupců velvyslanectví USA, Německa a Izraele, partnerských institucí, historiků zabývajících se problematikou holocaustu atp. k připomínkovému setkání v Terezíně. Kromě hudebního vystoupení Jiřího a Dominiky Hoškových je na programu také vstup čtyř přeživších (dvou z ČR a dvou z Izraele), terezínská premiéra filmu Miloše Zvěřiny terezínské stíny a představení dětské opery Brundibár v podání dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru. Setkání se uskuteční v Muzeu ghetta v Terezíně, začátek v 10:00.

24. listopad
Pochod živých
Na den přesně 80 let od příjezdu prvního židovského transportu (tzv. Aufbaukommanda – komanda výstavby) bude Památník Terezín organizovat symbolický pochod se svíčkami od nádražní budovy v Bohušovicích nad Ohří do Terezína (s koncem u pietní desky vlečky), ve stopách tehdejších prvních 340 vězňů nově vzniklého ghetta v Terezíně. Začátek před nádražní budovou v Bohušovicích nad Ohří v 16:00.

Stanislav Lada