V pátek 21. května paní vychovatelky družiny ZŠ Všehrdova vymyslely akci i pro ty děti, co se nezúčastnily nedávno uplynulé akce, čarodějnického reje z důvodu rotačního režimu. Akce nazvanou "Odpoledne plné kouzel". Trochu se čarovalo, trochu se sportovalo a trochu přemýšlelo. Zakončení bylo s opékáním buřtíků. Počasí všem přálo.

Lenka Procházková