Jednou z nich je charitativní organizace Patron dětí (www.patrondeti.cz), založená před třemi lety Nadací Sirius. Zaměřuje se na nezletilé děti se zdravotními a sociálními handicapy. Během jarní vlny pandemie získala zkušenosti jak s výběrem peněz formou crowdfundingu na balíky základních potravin a hygienických potřeb v hodnotě tří tisíc korun, tak s dojemnou solidaritou dárců. To všechno organizaci přesvědčilo, aby s touto pomocí přispěchala i teď.

„Pokud má někdo pocit, že balíky nic nezachrání a dotyčný se případně může obrátit na potravinovou banku, podceňuje současnou situaci,“ říká Edita Mrkousová, výkonná ředitelka této organizace. „Před koronavirovou krizí naše standardní pomoc směřovala především k rodinám shánějícím peníze na drahé rehabilitace a zdravotní pomůcky. Dále pak sociálně slabým domácnostem, které měly obtíže i v časech hojnosti. Do finančních problémů se ale dnes propadají i ty domácnosti, které před koronavirovou krizí se svým rozpočtem nějak vyšly bez pomoci z vnějšku. Improvizace se snižováním nebo dokonce celým výpadkem příjmu a využíváním rodinných úspor už trvá půl roku. Úspory nejsou nekonečné Pro rodiny, které si doposud poradily samy, je ale typické, že se za svoji situaci stydí. Navenek jejich skutečný stav ještě není znát. Ve snaze dostát ohrožujícím závazkům, jako je nájemné, elektřina a podobně, jim prostředky na jídlo nezbývají a děti na to doplácí,“ uzavírá výkonná ředitelka Patrona dětí.

Přituhuje

Fakta a data jí dávají za pravdu. Od března probíhá každé dva až tři týdny průzkum na vzorku 2200 až 2600 stále stejných respondentů pod názvem „Život během pandemie“. Podle sociologa Daniela Prokopa, který se jej zúčastnil k 13.10. těžce dopadá vývoj ekonomiky od začátku epidemie na zhruba desetinu Čechů. Jejich domácnosti zaznamenaly pokles příjmu o 30 a více % . Navíc neměly žádné úspory. Další domácnosti přibližně čtvrtiny Čechů si v tomto období pohoršily. Krize se výrazněji projevila u domácností s dětmi. Hned na začátku pandemie byly silněji zasaženy samoživitelky. Mimo jiné proto, že ztratily výraznou část příjmu přechodem na ošetřovné. K samoživitelkám se dále připojili rodiče s nestabilními úvazky, které zaměstnavatelé mohli rychle omezit. Další domácnosti s dětmi a lehce nadprůměrnými příjmy pandemie zasáhla méně, ale stabilněji. Vliv na jejich životní úroveń mělo omezení části úvazků, mezd i propad příjmů OSVČ.

Banky vysychají

Koronavirová pandemie zasáhla i potravinové banky. Mezi zájemci se teď nově objevují lidé, kteří ji doposud nevyužívali. Všechna současná omezení běžného života spojená s mimořádným stavem, komplikují i organizování jejich sběru i distribuci. Obsah balíku laděný ve spolupráci s firmou Tesco je sestaven z praktického pohledu

hospodyněk. Tak, aby obsahoval jak základní potraviny, ze kterých může rodina pohodlně nějakou dobu vařit, čokoládu dítěti pro radost, tak základní hygienické potřeby, prací prášek, prostředky na mytí nádobí. „Takový balíček ekonomickou situaci domácnosti pochopitelně trvale neřeší,“ bere si slovo opět Edita Mrkousová. „Může ale být záchrannou brzdou, poslední bariérou před pádem do pasti dluhů a jiných velkých nepříjemností. Hodnota balíku 3 000 Kč znamená, že rodina neodebere tuto částku z peněz určených na nájem. Nezpozdí se se splátkou, nevezme si další půjčku. Balík jim dá ještě trochu času při hledání řešení své situace. Navíc si každá rodina může požádat o balík pro každé své nezletilé dítě celkem čtyřikrát. Tím se hodnota pomoci ještě výrazně navyšuje,“ vysvětluje výkonná ředitelka organizace. Dodává, že by byla ráda, kdyby se rodiče nestyděli o pomoc požádat. „U lidí, kteří byli zvyklí se o sebe do teď postarat, je vysoká pravděpodobnost, že pomoc přijmou dočasně. Nestane se u nich návyková a když překlenou nejhorší období, zase se vrátí zpět ke své samostatnosti,“ uzavírá Edita Mrkousová. Organizace Patron dětí navíc pracuje s „pojistkou“ – patronem, což je člověk – učitel, lékař, sociální pracovnice, dobrý rodinný známý, který je u každé žádosti garantem, že dítě skutečně existuje a pomoc potřebuje.

„Jednou z hlavních zásad našeho projektu je, že jsou všechny vybrané peníze, do posledního haléře investovány do darů pro žadatele. I díky patronům tak vždycky pomoc dorazí do správných rukou. Zkušenosti z první vlny nám to potvrdily a na to jsem velmi hrdá,“ dodává ředitelka na závěr.

Denisa Prošková, Patron dětí