Nejprve to byla půdní vestavba tří bytů v budově obecního úřadu z dotace Státního fondu rozvoje bydlení. Byty byly okamžitě obsazeny. Ještě předtím se obci podařilo odkoupit bytový dům čp. 50, takzvanou Slovárnu, od soukromého majitele, který, jak se tehdy vyjádřil, koupil dům omylem. Název Slovárna se odvíjí od původních nájemníků slovenského původu, kteří přišli ze Slovenska a pracovali ve Státním statku v Ploskovicích. Objekt byl značně zdevastovaný a z větší části neobyvatelný.

Zde jsme byli úspěšní v získaní dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení a Ministerstva pro místní rozvoj. Budovu se podařilo přestavět na 26 malometrážních bytů – obyvatelný prostor prostor s vestavěnou kuchyňkou, koupelnou a chodbičkou. V části přízemí vznikl větší sál pro společenskou a kulturní činnost s příslušenstvím. O byty je stále zájem a sál využívá obec i organizace .

Obec v této oblasti nezaspala a využila možnosti dotace. Kromě malometrážních bytů vlastní obec 1 bytový dům se šesti byty. Na Ploskovice, které v současné době mají v průměru kolem 450 obyvatel, je číslo 35 bytů celkem zajímavé.

Věra Petrů