Smysl a přínos této aktivity je pro vzájemné poznávání se a formování nového kolektivu třídy zcela zřejmý a neoddiskutovatelný. „Počasí akci tentokrát přálo, setkání se povedlo a snad i líbilo, hodnotíme to rozhodně kladně,“ uvedl k tomu Lukáš Jedlinský z lovosického gymnázia.

Program, který byl letos nově podpořen i dotačně ze strany zřizovatele v rámci podpory prevence, byl velmi bohatý i pestrý. Nechyběly například některé pohybové a sportovní prvky z outdooru, různé seznamovací hry a aktivity nebo společný večerní oheň s opékáním i hudební koncert. Závěrem kantoři i starší spolužáci popřáli všem účastníkům jako novým gymnazistům mnoho štěstí a zdaru v dalším studiu.

A co nové studenty čekalo po prázdninách? Gymnázium v Lovosicích má v současné době 10 kmenových tříd, 6 odborných učeben (fyzika, chemie, hudební a výtvarná výchova, dvě učebny ICT), dále laboratoře (chemicko-biologická a jazyková), menší učebnu pro dělení tříd a školní tělocvičnu včetně malého sálu a herny pro stolní tenis s posilovnou.

Marek Bušek