Nízkoprahové zařízení nepřestalo pracovat s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí ani po svém uzavření, protože děti potřebovaly o to víc pomoct s plněním školních povinností. Mnohé z nich totiž nemají počítač a internet, a tak měly problém s online výukou. Pracovníci zařízení jim přepisovali, tiskli a některým dokonce nosili domů úkoly ze školy, aby se mohly vzdělávat. „Pro straší žáky je nové učivo složité, a navíc to staré i mnohdy zapomněly. Stávalo se, že jsme doučovali školní látku i na ulici,“ vysvětluje Lenka Podlogarová, vedoucí pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zastávka v Duchcově.

Od svého otevření na začátku května pomáhá Zastávka dětem dohánět školní učivo a předškolákům zase s přípravou na nástup do první třídy. Více než tři čtvrtiny jejich návštěvníků do léta do školy nepůjde.

Důležitým úkolem tak pro ně je zajištění bezpečného prostředí pro děti a pracovníky. S nákupem dezinfekčních prostředků jim pomohl grant od Nadačního fondu Albert. „V průběhu roku spolupracujeme s mnohými dětskými domovy a organizacemi, které se starají o děti ze sociálně ohroženého prostředí. Abychom jim ulehčili situaci, rozhodli jsme se vypsat první a následně i druhé grantové řízení, ve kterých jsme rozdělili dva miliony korun,“ vysvětluje Petra Režná z Nadačního fondu Albert.