Pane redaktore Krčmáři, přečetl jsem si Vaši glosu „Okrouhlička proti rychlost“ v Litoměřickém deníku dne 15. února 2022. Na rozdíl od Vás mám pro obyvatele Okrouhliček a okolních obcí pochopení. Jsem totiž z obce Chodouny, části Lounky na Litoměřicku, která má být VRT (Praha – Drážďany) také zasažena. A nejsou tady jen jedinci, kterým se představa vlaků, které se jim řítí přes zahradu třisetkilometrovou rychlostí nelíbí. Jsou jich tisíce. Jsou to lidé, kteří zde bydlí, podnikají a hospodaří na zemědělské půdě, a kterým VRT zásadním způsobem jejich život a podnikání ovlivní, případně i znemožní.

Ta trať se může líbit lidem, kterých se bytostně netýká. A chtěl bych poznat člověka, který pojede denně z Brna do Prahy pracovat. Hodinu vlakem a kolik hodin po Praze a Brně, než dojede do práce. A to samé zpět. To by se mohlo líbit jen tomu, kdo bydlí a pracuje na nádraží. Těch argumentů proti VRT na některých tratích je hodně a můžete se s nimi seznámit.

Jiří Kozel, Lounky