Zhruba v polovině je stavba autobusové zastávky "Pod Radobýlem" s jednoduchým přístřeškem na samém konci katastru Litoměřic. Ačkoliv tam zastávka na trase: autobusové nádraží - Žalhostice - Velké Žernoseky - Libochovany eventuálně Píšťany existuje od nepaměti, cestující z a do autobusu vystupovali a nastupovali prakticky z a do přímo krajnice.

To samo o sobě bylo v rozporu s normami, které zastávka musí splňovat. K rozhodnutí o stavbě určitě přispělo i to, že v okolí probíhá rozsáhlá výstavba rodinných vilek. Takové štěstí nepotkalo zastávku "Na Vinárně" na katastru obce Žalhostice o necelých 500 m dále na stejné trase. Ta dle rozhodnutí zastupitelstva obce nesmyslně nově vznikla kvůli občanům dvou původních rodinných domů. Zastávka nesplňuje parametry.  Autobusy do ní nezajíždějí ( nikdo tam nestává ani nevystupuje), vjezd do ní i z ní je dopravně riskantní a nebezpečný. Evidentně zbytečně "vyhozené" peníze…Nejspíše však jde o závist na úkor majitele, který zakoupil a velkoryse zrekonstruoval pro své vlastní bydlení bývalou populární vinárnu. Díky zbytečné zastávce nemá on ani návštěvy již dva roky  kde parkovat a pokud se tak stane, Policie ČR vymáhá tučné pokuty.

Ivan Sobotka