Svátek je připomínkou vysvobození perských židů z intrik zlého vezíra Hamana a koná se každoročně v jarním období podle židovského kalendáře. V celodenním programu se veřejnost mohla seznámit s určitým výsekem z židovské historie v amatérském divadelním zpracování příběhů královny Ester, děti i dospělí mohli využít nabídky převlečení do kostýmů a masek pro vytvoření karnevalové atmosféry. V prostorách synagogy se prezentovali členové obce i ukázkami tradičního svátečního občerstvení.

Součástí svátku byla i výzva k obdarování potřebných nebo k přispění na charitu. Aktivisté kolem podmokelské synagogy nejenom z Děčína a okolí, ale i například z Prahy či Litoměřic pořádají nejen oslavy nejvýznamnější židovských svátků jako je Purim i Den smíření (Jom Kipur), Svátek světel (Chanuka) či den připomínající vysvobození Židů z egyptského otroctví (Pesach) ale také různé kulturní akce jako jsou koncerty, výstavy nebo zájezdy za poznáním.

Ivan Sobotka

Sedlo u Litoměřic nabízí jedinečný výhled do okolí
FOTO: Milešovka nebo Ještěd. Ze Sedla je krásný výhled