Pro štětský Sbor dobrovolných hasičů, který má na starosti shromažďování a distribuci ochranných pomůcek pro město a okolí, zorganizovalo Mondi sbírku látek a zároveň poskytlo několik nových šicích strojů. Vlastní stroje zapůjčili i zaměstnanci Mondi, a tak se společnými silami podařilo během 14 dní našít 4217 roušek. Ty byly následně rozvezeny do potřebných organizací z okresů Litoměřice a Mělník, ale i jednotlivcům, kteří měli o roušky zájem.

Mondi Štětí také dlouhodobě spolupracuje s místní organizací Kiwanis, která se svými projekty a aktivitami soustředí především na mladé lidi a děti v nesnázích. Kiwanis své úsilí v těchto dnech zaměřil na šití a distribuci dvouvrstvých roušek s vloženým nanovláknem, které jsou vhodné především pro zdravotníky a seniory. „Z fondu projektu Patriot bezpečně jsme darovali 35 000 Kč na nákup nanomateriálu, plátna a tkalounů, a díky tomu jsme pomohli zajistit lepší ochranu pro ty, kteří jsou v první linii nebo jsou nejvíce ohrožení,“ sdělila Michala Prošková, CSR manažerka Mondi Štětí. Do této chvíle již bylo distribuováno do nemocnic, praktickým lékařům a sociálním službám 1500 ks těchto speciálních roušek.

V Mondi reagují i na přímé žádosti obchodních partnerů a organizací. Například záchranné zdravotní službě v Roudnici nad Labem dodalo Mondi overaly, rukavice a dezinfekce. Firmě Adient z Roudnice nad Labem, která se specializuje na šití autopotahů, doručilo Mondi speciální hydrofilní materiál na 50 tis. kusů roušek, ze kterého je následně Adient našil a rozvezl mezi občany Roudnice nad Labem a další instituce, které se potýkaly s jejich nedostatkem.

Nejaktuálnějši aktivitou společnosti Mondi je distribuce dezinfekce občanům města Štětí – kdo se dostaví na městské koupaliště, odnese si z distribučního místa 0,5l dezinfekce. Dezinfekce je pro občany připraveno 2000l, tedy pro 4000 dávek.

„Díky skvělým vztahům, které vzhledem k dlouhodobé a aktivní spolupráci s partnerskými organizacemi máme, jsme okamžitě věděli, kam naši pomoc regionu směřovat rychle a efektivně. Kromě našich partnerů patří obrovský dík také našim zaměstnancům a jejich rodinám, protože bez nich by takováto pomoc nebyla možná,“ uzavírá toto téma Milena Hucanová, manažerka komunikace.

Milena Hucanová