Organizátoři pro soutěžící týmy připravili otázky z oblasti požární prevence, mimořádných událostí a všeobecných i dopravních znalostí. Soutěž prověřila teoretické znalosti dětí, které získávají ve školách při výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí, ale také jejich fyzickou zdatnost a praktické dovednosti.

Na společném stanovišti Policie ČR a městské policie si žáci mohli otestovat své znalosti z oblasti prevence kriminality a BESIP. Většina soutěžících byla dobře připravena a úkoly na stanovišti zvládla na výbornou.

Do krajského kola soutěže, které se uskuteční 18. června v Krupce na Teplicku, dále postupuje vítězné družstvo ZŠ Úštěk a družstvo žáků litoměřické ZŠ U Stadionu, kteří obsadili druhé místo. Držíme palce!

Pavla Kofrová
Policie ČR