Ti vedli rozhovor s ředitelem školy Václavem Hančem s cílem zjišťovat možnosti ověřování pilotního programu distančního vzdělávání na základních školách v ČR. Boženu si vybrali mj. proto, že věděli o naší „výuce na dálku“, která probíhala ve druhém pololetí minulého školního roku.

Velice nás potěšilo, že vysoce ocenili naši práci během koronavirové krize. Velmi kladně hodnotili způsob výuky – zvolenou platformu, promyšlenou organizaci vyučování, jeho zajištění i dobrou spolupráci s rodiči. Ocenili i skutečnost, že do výuky byl zapojen celý pedagogický kolektiv a rovněž to, že naše škola prostřednictvím zástupce ředitele Josefa Kupky poskytovala své „know how“ i dalším školám. Dle slov paní inspektorky je naše škola, která je známá mj. úspěchy svých pěveckých sborů, rovněž vhodné lektorské pracoviště pro ostatní školy v oblasti digitalizace výuky.

Martin Hrdina, zástupce ředitele ZŠ B. Němcové v Litoměřicích