U příležitosti oslav Dne českého vězeňství ředitel vazební věznice plk. Ing. Otakar Hamerník společně s vedením Vazební věznice Litoměřice předali Pamětní čestné medaile k 30. výročí Vězeňské služby ČR a dále medaile Za věrnou službu III. stupně a II. stupně a Plakety Vězeňské služby, které udělil Generální ředitel VS ČR příslušníkům a občanským zaměstnancům, kteří dosahují velmi dobrých služebních a pracovních výsledků, případně se zasloužili o upevňování prestiže a dobrého jména Vězeňské služby ČR a Vazební věznice Litoměřice.

Všem oceněným srdečně gratulujeme a přejeme další úspěšná léta, nejen na poli služebním a pracovním.

(JaK)