Původně byla sbírka vyhlášena s termínem ukončení k 11. března, materiální forma solidarity však neustále probíhá, a tak je sbírka v tuto chvíli otevřená bez časového omezení a pracovníci i studenti univerzity mohou do lobby Rektorátu UJEP (MFC UJEP, Pasteurova 1, Ústí nad Labem) stále přispívat tím nejžádanějším materiálem.

„Jedná se zejména o zdravotnický materiál, trvanlivé potraviny, dětskou výživu, deky, spacáky, matrace či karimatky, hygienické potřeby apod.,“ upřesňuje prorektor pro vnější vztahy prof. Doulík.

Kromě zaměstnanců a studentů UJEP si do univerzitního kampusu našla cestu i řada místních občanů či institucí, kteří zdejší sbírku využili k předání materiálních darů a vyjádření pomoci.

„Policie ČR v Ústí nad Labem výsledek své solidarity v podobě materiálních darů  převezla na naše koleje, které byly takřka prvním místem ve městě, kde našly útočiště uprchlé ukrajinské maminky s dětmi,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

Materiální sbírka UJEP již dvakrát zaplnila prostor, který je pro ni v lobby rektorátu vymezen, a tak byl shromážděný materiál už několikrát distribuován na potřebná místa.

„Původně jsme zamýšleli, že kompletní sbírku po jejím uzavření převezeme do Domu národnostních menšin v Praze, odkud by byla dopravena na Ukrajinu. Realita je ale taková, že sbírka aktuálně pomáhala zejména v Ústí nad Labem. Byla rozvezena na univerzitní koleje, do Charity v Ústí nad Labem a hotelu Vladimír. Do Domu národnostních menšin v Praze jsme převezli zejména spací pytle, deky, karimatky apod.,“ uvádí vedoucí oddělení marketingu a propagace Ing. Ondřej Kounovský.

Samostatnou sbírku organizuje také Fakulta umění a designu UJEP, sběrné místo pro materiálovou pomoc uprchlíků z Ukrajiny naleznete také ve studovně Pedagogické fakulty UJEP.

Hmotná pomoc prchajícím ukrajinským občanům od univerzity nemá pouze podobu materiálních darů. Členové vedení UJEP například předali na univerzitní koleje částku 30 000 Kč, která byla rovným dílem rozdělena mezi ty, kteří zde nalezli azyl. Jednalo se aktuálně o 68 osob (32 dospělých a 36 dětí), z toho například jedno 4měsíční miminko či rodiny se 4 – 5 dětmi.

Jana Kasaničová - kancléřka, tisková mluvčí UJEP