Z pestré nabídky nebylo těžké si vybrat. Velcí, malí, dokonce i ti nejvyšší, náš pan ředitel, měli radost ze svého nákupu a zároveň z vykonání laskavého skutku.

Výtěžek z blešáku děti budou předávat dětem, které to potřebují. A budou doufat, že jim tím pomohou v jejich složité situaci.