Nástrojovou hudbu vyučoval ve své soukromé škole v 80. a 90.letech 19.století kapelník Josef Schuh. S diecézní hudební školou, o kterou se zasloužili katedrální varhaníci a skladatelé Johann B. Molitor a Hans Haneschka, je zřejmě spojeno tzv. Johanneum.

Po Schuhově smrti v roce 1896 se iniciativy v Litoměřicích ujal původně pražský mecenáš a ctitel hudby Emanuel Lachmann. V roce 1901 zřídil „Městskou orchestrální školu“, ujal se jejího řízení a později jí věnoval svoje domy v Rudolfově ulici č. 23 a 27 (dnešní Jarošově ul.) Od tohoto data se vlastně odvíjejí počátky dnešní umělecké školy. Ve zmíněných prostorách působila Orchestrální škola i za první republiky a s různými omezeními přežila i obě války. V září 1945 se přeměnila na „Městskou hudební školu“ , která za vedení klavíristy Kamila Pavlíka přibrala o rok později další budovu v Jarošově ulici - č.17. V roce 1951 se stal ředitelem František Maršálek, skvělý muzikant a pedagog, který vedl školu více než tři desítky let ! Letos si připomeneme sto let od jeho narození. V září 1961 přijala škola název „Lidová škola umění“ a rozšířila výuku o výtvarný obor. V hudebním se tehdy učilo hře na klavír, akordeon, smyčcové, dřevěné i žesťové dechové nástroje a sólovému zpěvu. K legendám spojeným s „liduškou“ patřil jistě dětský pěvecký sbor Hlásek.

Od roku 1985 do roku 2013 se ve vedení školy vystřídali Milada Husáková, Dagmar Chyňavová a Václav Neužil. Více žáků, větší nároky na prostor a podmínky – to vše donutilo školu opustit původní domy v Jarošově ulici i v Pokraticích a přestěhovat se do zrekonstruovaných budov v Masarykově ulici. Tady dnes škola působí pod vedením ředitelky Dominiky Valeškové už jako Základní umělecká škola Litoměřice. Hudbě, výtvarnému, literárně dramatickému i tanečnímu umění se tam učí ročně více než tisíc žáků.

„Připomenout si jubileum je velmi důležité nejen pro nás, ale i pro město a veřejnost, obzvlášť v dnešní složité situaci. Stejně jako jsme museli přizpůsobit výuku v nouzovém stavu, podobně plánujeme akce k připomenutí historické tradice. Připravujeme videokoncerty, videoklipy i výstavy „na dálku“, ukážeme též, jaké osobnosti v naší škole působily a působí. A pokud nám to situaci dovolí, připravíme ještě letos velký symfonický koncert, na který pozveme také absolventy naší školy,“ doufá ředitelka ZUŠ D.Valešková.

Miroslav Zimmer