Česká republika je zasažená pandemií koronaviru, ale čas plyne stále stejně a blíží se advent a vánoční svátky. „Vlastnoručně vyrobenou hvězdou darovanou druhým chceme vyjádřit naději, že všichni táhneme za jeden provaz, myslíme na sebe navzájem, a i v horších časech se podporujeme,“ vysvětluje starosta Ladislav Chlupáč smysl iniciativy organizované pracovníky oddělení komunitního plánování Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Litoměřicích. „Chceme přivolat do našich domovů adventní pohodu, a naladit se tak na přicházející Vánoce,“ dodala vedoucí odboru Renáta Jurková.

Každý si tedy může sám nebo se svými blízkými vyrobit vánoční hvězdu jako symbol lásky, přátelství, naděje, usmíření, klidu a pohody a zavěsit ji do okna. Další pak může darovat. Fotografie hotových výrobků i nazdobených oken zasílejte do zpráv facebookové stránky Litoměřice srdcem, kde budou zveřejněny i s uvedením jmen šikovných autorů.

Filip Klieštík