Dopoledne zazpívají přípravné sbory svým spolužákům na Základní škole Boženy Němcové, na večerní vystoupení hlavních oddělení sborů je zvána i veřejnost. Varhanní sál Boženy má nové klavírní křídlo, které škole darovala Nadace Karel Komárek Family Foundation. Jako doprovodný nástroj zazní v celé své kráse právě na Litoměřické notičce. Festival se probouzí z nucené pauzy a už se připravuje na další výroční pětadvacátý ročník. 

Miloslava Šlechtová

Co je nového v Lovosicích: procházka okolo stadionu
FOTO: Co je nového v Lovosicích: procházka okolo stadionu