V Lovosicích poblíž přívozu se nachází pěkná vyhlídka. Najdete ji na uměle vytvořeném vršku, na kterém už v minulosti vyhlídka byla. Ta současná pochází z roku 2019 a měří sedm metrů. Má točité schodiště a je tvořena čtyřiceti bezmála dvanáctimetrovými kůly, které jsou zasazeny do betonového základu. Z vyhlídky se můžete podívat na část města nebo na České středohoří.