Leona za doprovodu klavíristy Petra Ožana potěšila zaplněné prostory chrámu mnoha známými melodiemi jak sólovými, tak i skladbami ze známých muzikálů. Ne na vše ale byla sama! Velice působivou kulisu si vytvořila pozváním malých i velkých zpěváků. Byl to Podronovský sbor ZUŠ Žandov a Hrušovanská notička.

Večer se velmi líbil a obecenstvo si vyžádalo několik přídavků.

Ervín Pošvic