Hrušovany, ač jsou malé, jsou velmi aktivní, pokud jde o kulturu a pořádání akcí nejen pro děti, ale i pro dospělé.

První tradiční akcí po Novém roce je velikonoční řehtání. Velikonoční řehtání je výsadou školou povinných chlapců a koná se po tři dny Svatého týdne, tzn. na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Průvod řehtačů vychází vždy od kostela a prochází celou vesnicí. Obchůzka má naprosto přesný řád, trvá asi 45 minut a je doprovázena charakteristickými zvuky různých druhů řehtaček, trakařů apod.

Druhou tradiční akcí je pálení čarodějnic 30. dubna, kdy místní obyvatelé postaví hranici pro ručně ušitou čarodějnici. Pro děti je vždy připraven doprovodný program se soutěžemi, obléknou si kostýmy, opečou si buřtíky.

Další každoroční velkou akcí je Dětský den. Na jeho poslední organizaci se podílela i obec Libínky a Chotiněves. Dětský den se uspořádal na domácím fotbalovém hřišti FC Libínky 1948 mezi obcemi Libínky a Jištěrpy. Dětský den je vždy tematický, naposledy šlo o indiánský den. Děti i dospělí se oblékli do indiánských kostýmů, postavila se týpí, sahara stany, totemy, připravilo se velké ohniště. Děti se zúčastňovaly tematických soutěží, jako např. střílení z luku, hledání polních bylin, procházení labyrinty, výroby indiánského hudebního nástroje – chrastidel atd. Zároveň se mohly vyřádit na skákacích hradech, využít malování na obličej, zúčastnit se hudební soutěže, za niž mohly dostat díky sponzorům různé dárky. Překvapením pro děti bylo shození stovek bonbónů z letadla přímo doprostřed hřiště. Den vždy zpříjemňuje místní dětský pěvecký sbor Hrušovanská notička. Každý rok je tento den zakončen hudební a taneční zábavou pod širým nebem.

Během roku se mimo jiné místní těší z gulášobraní, soutěže o nejlepší guláš, z večera párkobraní, utkání v pojídání párků v rohlíku, a také salátobraní, soupeření o nejlepší bramborový salát. V říjnu se stala tradicí Halloweenská strašidelná stezka odvahy. Ač je to tradice převzatá, děti tuto stezku milují a každý rok se na ni velmi těší.

Před Vánoci nesmí chybět jako zahájení adventního času rozsvěcení vánočního stromečku. Je to vždy příležitost pro setkání všech obyvatel vsi i pro tradiční vystoupení sboru Hrušovanská notička. Nesmí nikdy chybět silný grog, poctivý svařák, horký čaj, grilované klobásky a opečené buřty. 5. prosince chodí čerti s Mikulášem a andělem pozlobit děti. Sebou nosí knihu hříchů, ve které děti ztvrzují svým podpisem, že budou následující rok poslušné. Na Štědrý den a na silvestra se tradičně koná od 13 hodin vánoční a silvestrovský hokej. Sejdou se děti i dospělí a za každého počasí se na návsi rozhoří boj mezi několika družstvy v pozemním hokeji.

V Hrušovanech již 6 let funguje dětský pěvecký sbor Hrušovanská notička, který vede učitelka hudby a zpěvačka Daniela Novotná. Sbor zpívá známé populární písně, koledy, spirituály. Je složen z dětí od šesti do patnácti let. Velké úspěchy děti zažily i jednotlivě, protože se účastní kromě vystoupení na různých akcích i celorepublikových pěveckých soutěží Junior talent, Česko zpívá apod. Na nich se vždy umístily na předních místech. Hrušovanská notička doprovází veškeré akce Hrušovanských, a to hlavně před Vánoci, při rozsvěcení stromečku, při akci Česko zpívá koledy, jež se koná ve spolupráci s SDH Polepy, ale nejen to. Vystupuje i na vánočních trzích v Litoměřicích a na spoustě jiných zajímavých akcích.

Za zmínku stojí místní amatérští divadelníci, kteří hrají vlastní tvorbu, schází se, nacvičují, učí se a jejich představení stojí za to. Za pomoci místní výtvarnice Slavěny Talarovičové je vždy každá akce a náves tematicky vyzdobena krásnými výrobky.

Hrušovanští se ale pouze nebaví. Když je potřeba, dokážou se semknout a navzájem si pomáhat. Dokládá to i jejich zapojení do celostátní akce Ukliďme Česko, která se koná ve spolupráci s SDH Polepy. Před několika lety si svépomocí vybudovali dětské hřiště. V první vlně pandemie byl na návsi umístěn ručně vyrobený rouškovník, který se denně doplňoval o nové a nové podomácku šité roušky. Rozdalo se přes 500 roušek, našilo se 230 roušek pro rakovnickou nemocnici.

V Hrušovanech to prostě žije. Určitě stojí za to se přijet podívat.

Daniela Novotná