„Kvůli hnízdění sokolů jsme pro návštěvníky dočasně uzavřeli vybrané části Průčelské rokle, Kozího vrchu a Vrabince. Uzavírka potrvá do 30. června 2021. Většina skalních lokalit v Českém středohoří není příliš rozsáhlá, zároveň je často snadno přístupná a pod značným turistickým tlakem. Sokoli jsou velmi citliví na rušení zejména v počátečních fázích hnízdění a při inkubaci vajec. Pokud jsou rušeni opakovaně, nezřídka hnízdo opustí. Vejce pak mohou zastydnout, hrozí úhyn mláďat hladem nebo vniknutí predátorů do hnízda,“ vysvětlil Petr Kříž z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR žádá návštěvníky, aby respektovali uzavírky a nevstupovali do vyhrazených území. V přírodních rezervacích Kozí vrch a Vrabinec je pohyb možný pouze po značených cestách. Návštěvníci by se zde také neměli zbytečně dlouho zdržovat na přístupných skalních vyhlídkách. Zároveň by měli být tišší a ohleduplní.

Poznejte, která obec se nachází na snímku.
Fotohádanka: Uhádněte, která obec na Litoměřicku je na historickém snímku

„Na Vrabinci jsme museli uzavřít řetězovou cestu k nejvyššímu přístupnému místu této krajinné dominanty. Vrchol tvoří jen několik skalních věží, takže jde o poměrně malé území. Při monitoringu sokolů se opakovaně prokázalo využívání jednotlivých věží sokoly jako míst k odpočinku, porcování kořisti a páření. Pohyb lidí v těchto místech by tak mohl být pro úspěšné hnízdění fatální, sokolům totiž vadí hlavně pohyb nad a v jejich úrovni,“ doplnil Michal Porteš, ornitolog z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Hnízdění sokolů se v minulých letech kvůli rušení návštěvníky opakovaně nezdařilo. Děkujeme proto všem, kteří dodržují pravidla a přispívají tak k ochraně tohoto druhu i přírody obecně. Doufejme, že letos vzácní sokoli v Českém středohoří vyvedou mláďata,“ uzavírá Petr Kříž.

Ondřej Nitsch