Dne 18. května dostali prostor mladí hasiči ve hře Plamen. V kategorii Plamínek (nejmladší hasiči) bylo na prvním místě družstvo z Křešic. Na dalších místech se umístilo družstva z Klapý, Vědomic a Polep.

Kategorii mladších hasičů vyhrálo družstvo z Vědomic, druhé místo získalo družstvo z Křešic a na dalších místech skončila družstva z Polep a Terezína.

Ve starších získalo první místo družstvo z Křešic, na druhém místě družstvo z Klapý a na dalších místech se umístila družstva z Vědomic a Terezína.

Muži Lovosice
V Lovosicích proběhl pohárový závod ve vodáckém pětiboji. Klub hledá posily

Zároveň došlo k vyhodnocení soutěže Mladý kronikář, kde vyhrála Tereza Krajčovičová z Klapý. Byli odměněni kronikáři z Polep za vedení kroniky. Rovněž byla vyhodnocena soutěž Požární ochrana očima dětí.

V neděli se v kategorii dorostenek umístilo na prvním místě družstvo z Vědomic. Běh na 100 metrů s překážkami v jednotlivých kategoriích vyhrála Kateřina Nováková z Hrobců, Eliška Nitschová z Hrobců a Tereza Macková z Bechlína.

V dorostencích jednotlivé kategorie v běhu na 100 metrů s překážkami vyhráli Matyáš Kodet z Křešic, Michal Jindrák z Vědomic a Tadeáš Krupička z Křešic.

Chceme touto cestou poděkovat městu Lovosice a Asociaci sportovních klubů za zapůjčení atletického stadionu pro soutěž a městu Lovosice rovněž za poskytnutí sponzorského daru na odměny pro soutěžící.

Pavel Hejduk
starosta SDH Lovosice