Příslušníci směny B Hasičské stanice Lovosice žákům představili zásahovou techniku i osobní ochranné prostředky hasičů. Pracoviště prevence a ochrany obyvatelstva poté žáky seznámilo se zásadami volání na tísňovou linku, nebezpečím hrozícím doma, druhy hasicích přístrojů, opatřeními ochrany obyvatelstva, ale i jak postupovat při dopravní nehodě.

Projektového dne se celkem zúčastnilo 123 žáků primy až kvinty, 1. třídy a pedagogů školy.

Lukáš Marvan
HZS Ústeckého kraje