Deset pedagogů z litoměřického Gymnázia J. Jungmanna realizovalo v říjnu 2022 během pěti dní pracovní setkání s vyučujícími přírodovědných a humanitních předmětů partnerské školy ASBL Collège Saint-Michel Belgie. Pedagogové se dále seznámili s prostory belgické školy, s výukou přírodovědných i humanitních předmětů, s laboratorní výukou a naplánovali vědecký projekt pro žáky.

Na mobilitu pedagogů navazovala skupinová mobilita 15 žáků v říjnu 2023 v Belgii. Žáci pracovali na společném přírodovědném projektu s belgickými žáky a výstupem byla tvorba pracovních listů a videí pokusů s fyzikální tematikou, s anglickými a francouzskými titulky.

Žáci si v rámci mobility zlepšili jazykové, sociální, personální kompetence. Naučili se pracovat v týmu s belgickými žáky. V rámci mobility měli také možnost podívat se do výuky a seznámit se s průběhem vyučovací hodiny různých předmětů v Belgii.

Součástí obou mobilit byl také neformální program, díky kterému se žáci i pedagogové zúčastnili školní slavnosti, navštívili místní pivovar, cestovali do Bruselu, Brug, Gentu a poznávali i běžný život v belgických rodinách. Krátkodobý projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Radka Balounová
Gymnázium J. Jungmanna Litoměřice