Po většinu roku 2023 byla díla ze stálé expozice Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem uschována v depozitáři. Důvodem byla částečná rekonstrukce objektu i rozsáhlá výstava na téma uhlí, zabírající celý výstavní prostor.

Nyní se do hlavního sálu vrací sbírková expozice, avšak ve zcela novém uspořádání. Zatímco v předchozích obdobích byla expozice založena na chronologickém pojetí s dominantní didaktickou úlohou, současná podoba přímočaře vybírá ze sbírek tři nejsilnější skupiny, obsahující díla proslulých autorů. Návštěvníci se tak stále mohou setkat například s obrazy Antonína Slavíčka, Mikuláše Medka, Adrieny Šimotové nebo Josefa Čapka, nyní jsou však zařazeny do tematických celků, v nichž lze pozorovat širokou škálu výtvarných souvislostí i odlišností.

Veřejnost je bude moci vidět od 10. listopadu do 26. května příštího roku. Otevírací doba galerie je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

Jan Knap - Bez názvu, nedatováno, ořez
Litoměřická galerie ukáže díla výjimečného malíře a ilustrátora Jana Knapa

Klíčovými tématy, která zároveň určují i prostorové členění expozice, jsou krajina, válka a lidská postava. Ačkoli jejich posloupnost je z logiky věci také do velké míry chronologická, obsahují pro zpestření i různá doplnění napříč obdobími. Vedle typických krajin z počátku 20. století tak lze vidět například i ironický reliéf Františka Skály nebo vyobrazení Milešovky z 19. století.

Celkový výběr se nesnaží představit ucelené problémy nebo kapitoly z dějin umění, ale pomocí vytyčených témat má být konzistentní ochutnávkou toho nejlepšího ze sbírek.

Ve středu 1. listopadu se v Čajovně Hóra v Litoměřicích setkali příznivci německého jazyka na mimořádném Deutschklubu s překvapením.
Deutschklub s překvapením vynesl rekordních téměř pět tisíc korun

Vzhledem k různorodosti exponátů nejsou v expozici popisovány hlavní celky, ale jsou analyzována až jednotlivá díla. Návštěvník zde však nenajde obsáhlé texty na popiskách. Již vyzkoušenou inovací je přístup k informacím o exponátech prostřednictvím QR kódů, které umožňují přehrávat audiokomentáře nebo krátká dokumentární videa k vystaveným dílům a zobrazovat rozšiřující texty na mobilních telefonech. Cílem těchto změn je mimo jiné i to, aby zážitek z prohlídky byl živější a pestřejší.

V současnosti je vystaveno několik desítek objektů, zejména obrazů. Sbírky galerie však obsahují téměř čtyři tisíce předmětů – od malby, přes kresbu, grafiku a užité umění až po volné sochy. Aby mohla galerie postupně představit větší část svého fondu, přichází s koncepcí „proměnlivé expozice“, nikoli „stálé“. Toto pojetí umožní po blocích proměňovat výběr exponátů a ukazovat sbírky v nových cyklech a souvislostech.

Zatímco aktuální témata – krajina, válka a postava – budou k vidění do konce jarního termínu výstav, do 26. května 2024, v dalším období se může jednat o zcela odlišné skupiny a motivy.

Lucie Švec Kabrlová
Galerie moderního umění Roudnice n. L.