Vodní nádrž Fláje je unikátní především díky tomu, že vznikla za pilířovou přehradou. Proti tlaku vody je přehrada podpíraná pilíři v určitých intervalech. Hráz se o tyto pilíře opírá buď v celé své výšce, nebo například jen u vrcholu. 

Přehrada se stavěla poměrně dlouhou dobu, práce započaly v roce 1951 a dokončena byla v roce 1964. Stavbu vyprojektoval Hydroprojekt Praha, dodavatelem stavby byly Vodní stavby Sezimovo Ústí. Za zmínku rozhodně stojí, že k dopravě materiálu byla využila Moldavská horská dráha, od které vedla k přehradě stavební lanovka.

| Video: Youtube

V úvodu je zmíněno, že se řadí mezi kulturní památky České republiky. Děje se tak díky duté konstrukci vodní nádrže. K této verzi stavby bylo přistoupeno především kvůli omezené zásobě cementu v době výstavby.

Účelem vodního díla Fláje je zásobování pitnou vodou takzvanou oblast severočeské hnědouhelné pávna. Jedná se o města Most, Litvínov, Krupka a Osek. Zajišťuje také minimální průtok Flájského potoka a částečně chrání území pod hrází před velkými a ničivými povodněmi. 

Pokud se rozhodnete pro výlet na Fláje, tak můžete využít silnici II/271 z Litvínova, nebo silnici II/382 z Hrobu. Přes internetové stránky si můžete rezervovat exkurzi vodního díla. Turistická stezka okolo Flájí vede v těsné blízkosti ochranných pásem, a proto se návštěvníci musí chovat v souladu se značkami, které jsou u stezky umístěny.

Jednou stopou po Česku, Lenka Prošková