„V našem domově nabízíme v rámci pobytové odlehčovací služby celkem šest míst pro klienty, kteří jsou závislí na celodenní péči, přičemž nejdelší doba pobytu jsou tři měsíce. Zájemci mohou kontaktovat naši sociální pracovnici, která jim se vším poradí a pomůže,“ popisuje novinku ředitelka SeniorCentra Terezín Eliška Svojšová, DiS.

Odlehčovací služba v SeniorCentru Terezín je určena osobám od 55 let se sníženou soběstačností, a to z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění. Služba pomáhá potřebným v situacích, kdy nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby. Cílem pobytové odlehčovací služby je podporovat klienta v jeho soběstačnosti, základních úkonech sebeobsluhy a zachovat stávající zdravotní stav. Důležitým aspektem je také kontakt s rodinou, přáteli a sociálním prostředím.

Služby v domovech pro seniory SeneCura jsou založené na propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. „Naše hodnoty jsou jasně dané – lidskost, úcta a respekt ke klientovi,“ jmenuje ředitelka Eliška Svojšová.

V důsledku stárnutí obyvatel je lůžek v rámci odlehčovacích služeb nedostatek. Poptávka po nich stále roste, a to zejména díky trendu pečovat o seniory doma. Domácí péči také upřednostňuje sociální politika státu, ačkoli nabídka pobytových odlehčovacích služeb je stále nízká. Domov v Terezíně je po Hradci Králové, Kolíně a Liberci již čtvrtým zařízením ze sítě SeneCura, které pobytovou odlehčovací službu poskytuje. O službu je velký zájem především v období letních měsíců.

SeneCura SeniorCentrum Terezín nabízí sociální služby Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem (zaměřený na péči o seniory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou formou demence) a nově poskytuje odlehčovací službu. Svým klientům zajišťují péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Kromě zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče zde naleznete širokou škálu doplňkových služeb i bohatý výběr volnočasových aktivit. V domově provozují vlastní dětskou skupinu a v přilehlém lesoparku chovají poníky pro hipoterapii. Cílem SeniorCenter SeneCura je stát se komunitními centry v daných lokalitách a maximálně podporovat a rozvíjet soužití klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců SeneCura, dobrovolníků a veřejných orgánů. Zařízení SeneCura jsou založena na partnerství, spolupráci, inovacích, kvalitní péči, ale i na vysoké kvalitě života ve stáří.

Jana Barčáková