Po mateřských školkách tedy zavítal na školy základní. Svůj program pro žáky prvního stupně již realizoval na ZŠ Ostrovní, kde proběhla výuka zaměřená na polytechnické vzdělávání a žáci zde tedy v rámci dvoudenního programu stavěli a následně i barvili vesnici ze dřeva. K vidění byly roubené chaloupky, mlýn, kostelík, ale i kovárna.

Do programu jsou zapojeny i další štětské základní školy. Pro ZŠ TGM je připravena výuka z oblasti logiky a ZŠ Štětí ve Školní ulici se bude zabývat robotikou. V novém školním roce bude výuka rozšířena i mezi žáky druhého stupně základních škol a studenty střední školy.

Výuka ve školách z oblastí robotiky, polytechniky a logiky je organizována Technickým klubem Štětí jako součást projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji, který je spolufinancován Evropskou unií.

Lucie Folbergerová, vedoucí Technického klubu Štětí