Příslušníci složili slib za přítomnosti vedení HZS Ústeckého kraje, Hejtmana, dalších osobností, příbuzných a přátel. Slavnostní složení slibu je vyjádřením morálního závazku příslušníka Hasičského záchranného sboru ČR vykonávat svědomitě službu při ochraně zájmů státu a společnosti.

facebook HZS Ústeckého kraje