Žáci prvních tříd Masarykovy základní školy v Litoměřicích minulý týden poznávali a tvořili lidské tělo. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o lidském těle, které následně také vytvořily.

Masarykova základní škola Litoměřice