O letních prázdninách jsme pořádali pětidenní tábor při škole pro 25 dětí. Byl tak trochu netradiční, protože nefungoval jako ostatní tábory tohoto typu, obzvláště v letošním roce. Ten náš nabídl dětem čtyři noci strávené ve škole. Ve škole jsme přenocovali na zemi, na koberci, žíněnkách, karimatkách a ve spacáku. Provoz tábora byl od 7.30 hodin - 15.30 hodin ve škole, popřípadě do ukončení výletu. Během tábora bylo naplánováno 4x přespání ve škole. Přespání ve škole bylo dobrovolné a bylo náročné vzhledem k dodržení podmínek kvůli coronaviru.

Hlavním programem tábora byla hra pod názvem “Barvy duhy“. Cílem hry bylo poznat školu v době prázdnin, trochu naučit žít děti v přírodě a najít poklad, který děti hledaly pomocí her, testů a soutěží.

Tradičně, tak jako každý rok, dostali dopis rodiče i děti. Rodiče měli za úkol vybavit své „duháky“ na každý den jiným trikem a to v barvě, modré, červené, žluté a zelené. Bílé triko na poslední den každý dostal, sám si ho vybarvil a vyzdobil. Druhým úkolem rodičů bylo vybavení - duháků něčím z domácích zásob - trvanlivým pečivem či sladkostmi, duhovou vodou, super duhovým kořením (potravinářské nebo přírodní barvy), či masem všech barev. Tyto zásoby pak byly dětem dětem rozděleny rovným dílem během našeho pobytu a putování.

V pondělí 06.07.2020 jsme si slavnostně převzali děti od rodičů do naší péče a odjeli vlakem do Chotiměře. Odtud jsme se vypravili pěšky do Opárenského údolí. Cestou děti plnily různé úkoly, a výsledky si zapisovaly do duhových deníčků duhovými tužkami. Po cestě jsme zjistili, že jeden malý poklad je ukrytý u mlýna. Díky znalostem, dovednostem a odvahou děti poklad našly. V Opárenském mlýnu jsme si odpočinuli, osvěžili, najedli a vraceli se vláčkem zpět do Lovosic do školy, kde děti spaly. Večer nás čekalo překvapení, protože rodiče Novákovi se nám postarali o večeři, pan Novák nám uvařil vynikající guláš s těstovinami.

Druhý den, v úterý 07.07.2020 jsme cestovali autobusem na Peruc. V Peruci jsme navštívili nádherně opravený zámek, Muzeum České vesnice a Boženinu studánku. Z Peruce jsme se vraceli autobusem přes Roudnici nad Labem, kde mají v cukrárně na náměstí výbornou zmrzlinu a dortíky. Vše jsme ochutnali. Vlakem jsme se vrátili do Lovosic a zase nás čekalo překvápko. Maminka Vládi a Lukáše Hadravových nám všem přivezla palačinky s marmeládou a nutelou. Večer jsme si ještě opekli buřty, pustili pohádku a unavení jsme padli.

Ve středu 08.07.2020 jsme na hřišti u školy celé dopoledne skákali na skákacích botách Kangoo Jumps. Program pro nás připravila paní Michaela Straková ze Základní školy Antonína Baráka v Lovosicích. Překvapení číslo tři nás čekalo na oběd. Paní Božena Plicková, babička Elišky nám usmažila na 100 ks vdolků. Nezbyl ani jeden. Po obědě jsme hledali poklad ve škole a vyřádili jsme se při velké vodní bitvě. Ještě jsme si stihli vybarvit a vyzdobit bílá trička na páteční den.

Ve čtvrtek 09.07.2020 jsme odjeli vlakem do Bohušovic nad Ohří a pěšky jsme se přesunuli do Terezína na náměstí. Tam jsme se stali špiony v bastionové pevnosti a zpracovávali zábavnou formou nejstarší historii Terezína. Děti plnily úkoly a snažily se zorientovat mezi jednotlivými zdmi terezínského opevnění. Speciální hra Špion v bastionové pevnosti se nám moc líbila. Po splnění špionáže jsme se pěšky vraceli do Bohušovic nad Ohří, tam nás čekal oblíbený oběd – hranolky,

kečup, tatarka a obalovaný sýr, na který jsme se všichni těšili a nezbyl ani drobek. Večer jsme si opekli buřty, zazpívali s kytarou u ohně společně s Mgr. Jitkou Kočišovou a Mgr. Ivanou Vondrovou, které nás navštívily.

V pátek 10.07.2020 jsme řádili na hřišti u školy. Soutěžili jsme, hráli vybíjenou a fotbal. K obědu jsme měli rajskou omáčku s knedlíkem, kterou pro nás opět uvařil pan Novák. Byla mňam, mňam. Odpoledne jsme si zabalili věci, napsali přáníčka a tradičně jsme vypustili každý svůj balonek s přáníčkem k nebi. A nastalo vyhodnocení soutěží a her, rozdání odměn dětem a pak už jsme vypustili „dárečky“ jejich rodičům, kteří čekali před školou.

Děkuji paní učitelce Mgr. Radce Jarošové, paní asistentce Janě Dokonalové a všem rodičům, kteří splnili uložené úkoly, protože bez jejich pomoci by tábor nemohl proběhnout nebo by neproběhl tak hladce, jak probíhal. Doufám, že jsme všichni prožili hezké a nezapomenutelné dny, alespoň to tak vypadá, podle ohlasů a děkovných dopisů od rodičů, které do školy již dorazily a možná zase za rok…

Miluše Králíčková, vedoucí tábora
Duhový tábor při Základní škole Lovosice