Festival Beřkovické jaro 2022 nabídl pacientům tohoto zdravotnického zařízení pestrou paletu aktivit, jako jsou např. přednášky, dramaterapie, koncerty (Pekař, Anička Slováčková, Bran, Trilobit rock atd.) či promítání nových českých filmů.

Za finanční podpory Nadace ČEZ bylo v areálu nemocnice zřízeno nové multifunkční hřiště. Při příležitosti jeho slavnostního otevření se odehrál turnaj pacientů v nohejbalu. Za hlasité podpory fanoušků si sportovního klání užilo deset týmů, které se utkaly o „věčnou čest a slávu“.

Opuštěný hotel ukrýval tajemství.
FOTO: Opuštěný hotel daleko od lidí ukrýval nečekané tajemství

Poslední květnový pátek se v Multicentru konal Odborný workshop na téma ochranných léčeb, kterého se zúčastnili zástupci psychiatrických nemocnic, policie, okresního i krajského soudu, probační a mediační služby, ministerstva spravedlnosti a dalších subjektů. Diskutující se zabývali ochranným a detenčním řízením, metodikou soudů a především se domlouvali na systematické spolupráci jednotlivých složek.

První červnová sobota, a to již podesáté, patřila Dni NE!závislosti. Setkání abstinentů, kteří v minulosti absolvovali v Beřkovicích léčbu závislosti, se kvůli pandemii konalo po třech letech. O to více si všichni účastníci (bývalí pacienti, terapeutický tým i současní pacienti) na akci těšili. Po přivítání na svých odděleních se všichni přesunuli do Multicentra. Zde byli abstinující oceněni certifikátem, špendlíkem a magnetem se symbolem Dne NE!závislosti. Nedílnou součástí slavnostního dne bylo divadelní představení současných pacientů nacvičené v rámci dramaterapie. Celá akce se velice vydařila také díky finančnímu přispění tradičního partnera, Nadačního fondu Kalich.

Děti v Polepech přespaly v hasičárně.
FOTO, VIDEO: Na tuto noc dlouho nezapomenou, děti přespaly v hasičárně

Hornobeřkovičtí tím ale zdaleka nekončí a připravují a realizují další a další projekty, jako např. Beřkovické léto, Divadlo a film nám pomáhá, revitalizace parku, postupná přestavba a modernizace jednotlivých oddělení atd. Všechny tyto projekty jsou finančně nákladné, a proto velice děkujeme všem partnerům (obce a města, soukromé subjekty, nadační fondy atd.), kteří nám s jejich realizací pomáhají. Ale o tom zase příště.

David Vačilja

Do Lovosic zamířil Ondřej Vetchý.
FOTO: Vzácný host. Lovosické lidi bavil oblíbený herec Ondřej Vetchý