Poblíž Lovečkovic se nachází poklidná vesnice Náčkovice. Podle informační tabule slouží obec díky své klidné lokalitě předevčím k rekreaci. Obec má 32 stálých obyvatel, kteří mají velmi blízko svých domů kapli. Kamenná kaplička byla postavena ve středu obce v roce 1743. 

Podle dostupných informací prošla kaplička v roce 2018 zatím poslední rekostrukcí. Po třech letech se její stav výrazně zhoršil. Podívejte se na fotografie a zjistěte, jak vypadá v současné době. 

Lenka Prošková