V devatenáctém století nedaleko stával rodový palác bohatého rodu, majitelů přilehlé obce a keramických závodů na nádobí a stavební materiály. Z bývalého sídla zůstaly jen zbytky krajinářského parku, který se přirozeně proměnil v malý lesní komplex.

Neuvěříte, opuštěný autobus uprostřed lesa.
FOTO: Nečekaný nález. Tohle uprostřed lesa rozhodně nečekáte

V jižní části parku se nachází novogotický hrotitý oblouk z konce 19. století, poslední dochovaná památka bývalého mauzolea rodu. Bohužel, běh času a destrukce zanechaly na této jedinečné památce sepulkrálního umění trvalé stopy. Dnes můžete na kamenné bráně obdivovat nádherné detaily a postavy, které svědčí o vysoké sochařské řemeslné zručnosti neznámého tvůrce mauzolea.

Petr Mareš

Škola, do které v září už žádné děti nepřijdou.
FOTO: Zbyly jen vzpomínky. Do této školy se žáci už nikdy nevrátí