Návštěvníci mohli nahlédnout do prostor zámku, který je vyzdoben podzimními dekoracemi a prohlédnout si místnosti, ve kterých uživatelé tráví svůj každodenní čas. Při vstupu do budovy byly vystaveny malované kresby a omalovánky uživatelek domova. Po prohlídce zámku byla možnost zakoupení výrobků, které společnými silami ve volnočasových aktivitách vyrábíme. Pro uživatele i návštěvníky bylo v zahradě domova připraveno občerstvení. Navštívil nás také harmonikář pan Materna, který udělal svojí hudbou a zpěvem radost jak uživatelům, tak návštěvníkům. Hudba všechny nadchla natolik, že si i zatančili a zazpívali. Vzhledem ke krásnému počasí se v zahradě domova grilovaly klobásy a buřty, ke kterým se podávalo nealkoholické pivo. Den otevřených dveří se vydařil a všichni byli spojeni.

Zděnka Enochová a Jiří Budil